Το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό. Ως μοναδικό στόχο έχουμε να γίνει μικρή βιβλιοθήκη της Ελληνικής Ποίησης στο διαδίκτυο και να προωθήσει τη Ποίηση των Ελλήνων Δημιουργών. Το Ιστολόγιο είναι ανοικτό σε όλους τους δημιουργούς Ποίησης που επιθυμούν την ανάρτηση των ποιημάτων τους στο συγκεκριμένο διαδικτυακό χώρο. Μπορείτε να αποστέλλετε τα ποιήματά σας στο e-mail: dimitriosgogas2991964@yahoo.com\
Το όνομα του Δημιουργού (Ποιητή) αναγράφεται στο κάτω μέρος της κάθε ανάρτησης και στην ένδειξη : ΕτικέταΔευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. / Πανάγου Μαρούλλα


Ονειροβάτης! υμνείς
στιγμές μακράς παραδείσου
αφέλεια πίστης γυμνής
εμπρός στο χείλος αβύσσου
στο χθες ανοιγμένη καρδιά
προσμονής ποθώντως ονείρου
ολόκληρος ψυχή μειδιά
σ' ολοκλήρωση αγάπης απείρου
Αόρατη χάρη κι ευχή
δώρο υπόσχεσης πίστης
δοθείσα αγνότης ψυχή
εισερχόμενος μύστης
Τρικυμία σε πάθος ψυχής
αγαλλίαση πόθων καρδίας
ατερμόνων ονείρων αυγής
ανταπόκριση ερώτων μαγείας
πρόσκαιρου ζωής κι ωραιότης
ψυχή αφεθείς σ' ειμαρμένη
στιγμή τελευταίας ενότης
τελευταία ελπίδα παρμένη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.