Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Οι 7 λόγοι του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό1.  «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι» που σημαίνει: «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν».
2.   «Ἀμήν λέγω σοί· σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» Ο Ιησούς Χριστός απευθυνόμενος  στο ληστή, που βρίσκεται σταυρωμένος δίπλα Του: «Σε διαβεβαιώνω με όλη την αλήθεια· σου λέω ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο».
3.  «Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου… ἰδού ἡ μήτηρ σου» Ο Ιησούς  προ τη μητέρα του και προς τον μαθητή του Ιωάννη
4.   «Διψῶ»
5. «Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί μέ ἐγκατέλιπες;»
6. «Τετέλεσται»

7.  «Πάτερ, εἰς χεῖρας σου παρατίθεμαι τό πνεῦμα μου»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.