Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΤΙΘΕΣΗ                   Των ανθρώπων τα έργα
με το νου, όσα φτιάξαν,
τι μεγάλα φαντάζουν.

Μα σαν δω, της καρδιάς τους
τις πράξεις,, δυο σκάλες
θαρρώ και κοιτάζω.

Με τη μια, στα ουράνια πηγαίνω.
Με την άλλη στα Τάρταρα

ευθύς κατεβαίνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.