Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

[Ω! ουρανοί ....]

Ω! ουρανοί
για πόσα πουλιά
να σας μιλήσω
τις ώρες που φλέγεται
το Σύμπαν!....
Για τα παιδιά των θεών
που δεν έχουν πατρίδα
όπου γατζώνονται....
στους αφρούς
της θάλασσας
με νύχια
με δόντια
όταν πέφτουν
κατακόρυφα
στους βυθούς
των ονείρων τους.
Γρηγορία Πελεκούδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.