Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Καραβούλια - Παπαδάτου Χ. Δέσποινα

Όπως στέκονται στο σύρμα,
οι σταγόνες της βροχής,
μια να πέσουν, μια να φύγουν
στον αέρα ή στη γη.
Έτσι μοιάζει κι η ζωή μας,
σαν σταγόνα της βροχής!
Στον αέρα, μια πετάμε,
μια βουλιάζουμε στη γη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.