Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

ΕΙΡΗΝΗ

Καραβούλια - Παπαδάτου Χ. Δέσποινα

Ω! Κράτη και λαοί πόσο πλανάσθε:
Απλή η ζωή και σύντομη
για λίγη γη, είναι φριχτό,
αυτή να σπαταλάτε!
Λίγο ψωμί, λίγο νερό,
μοιράστε το με ειρήνη,
γλυκιά να γίνει η μπουκιά,
δροσιά και καλοσύνη!
Κι αν θα ’ρθει έτσι ο θάνατος
μ’ ανάσταση θα μοιάζει!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.