Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

ΣΤΗ ΓΗ ΜΑΣ

Καραβούλια - Παπαδάτου Χ. Δέσποινα

Γυρίζεις και γυρίζουν
κι οι ζωές μας,
μια στο σκοτάδι,
μια στο φως.
Και φεύγει ο καιρός,
που χρόνο τόνε λέμε
και φεύγει κι η ζωή μας
σαν καπνός…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.