Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Λένα Σιλένα (αναφορά)

Είναι ζωγράφος και ασχολείται και με την ποίηση. Έργα της βρίσκονται αναρτημένα σε σελίδες του διαδικτύου αλλά και στους παρακάτω συγκεκριμένους ιστοτόπους:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.