Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Αβλάβιος Ιλλούστριος ( μικρή αναφορά)

Ο Αβλάβιος Ιλλούστριος ήταν ποιητής του 5ου αιώνα μ.χ και διετέλεσε επίσκοπος Νικαίας. Καταγόταν από την Γαλατία της Μ. Ασίας. Σώζεται ένα επίγραμμά του στη Παλατινή Ανθολογία* του 10ου αιώνα.  IX 762 Αβλαβίου Ιλλουστρίου 

εἰς δίσκον Ἀσκληπιάδου

Ἥφαιστός μ᾽ ἐτέλεσσε καμὼν χρόνον ἀλλὰ Κυθείρη ἀνδρὸς ἑοῦ θαλάμων εἵλετο λαθριδίως,
Ἀγχίσῃ δ᾽ ἔπορεν κρυφίης μνημήιον εὐνῆς: καὶ μ᾽ Ἀσκληπιάδης εὗρε παρ᾽ Αἰνεάδαις.


*Η Παλατινή Ανθολογία (Anthologia Palatina) είναι συλλογή αρχαίων και βυζαντινών ελληνικών επιγραμμάτων της περιόδου από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 600 μ.Χ., που βρέθηκε σε χειρόγραφο το 1606 το οποίο συντάχθηκε τον 10ο αιώνα στο Βυζάντιο

Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, λήμμα ΑβλάβιοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.