Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Σκύλλα ( Απόσπασμα από το αφήγημα της Ηδύλης )

ἢ κόγχους δωρήματ' Ἐρυθραίης ἀπὸ πέτρης
   ἢ τοὺς ἀλκυόνων παῖδας ἔτ᾽ ἀπτερύγους
τῇ νύμφῃ δύσπιστος ἀθύρματα. δάκρυ δ᾽ ἐκείνου
   καὶ Σειρὴν γείτων παρθένος ᾠκτίσατο·
ἀκτὴν γὰρ κείνην ἀπενήχετο καὶ τὰ σύνεγγυς
   Αἴτνης

αναδημοσίευση από την πηγή: http://www.cn-telma.fr/callythea/extrait711/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.