Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Ηδύλη (μικρή αναφορά)

Η Ηδύλη υπήρξε ποιήτρια που έζησε περίπου το 4ο - 30  αιώνα π.Χ στην Αττική. Τόσο η μητέρα της Μοσχίνη όσο και ο γιος της Ήδυλος ήταν ποιητές. Η ίδια έγραψε ένα ελεγειακό αφήγημα (Σκύλλα), από το οποίο σώθηκε ένα μικρό απόσπασμα (στον Αθηναίο τον Ναυκρατίτη VII 297b), το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στον σύνδεσμο: 
https://hdyli.wordpress.com/%CE%B7%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7/%CE%B7%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7-%CF%83%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1/


αναφορά: https://books.google.com.cy/books?id=kRcTAAAAQAAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=%CE%97%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7+%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1&source=bl&ots=feIliicze6&sig=WO3Oe-xIc5NVP8yFeGhGrjWicFU&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiO6M3a54POAhXnCcAKHY3sCzA4ChDoAQgYMAA#v=onepage&q=%CE%97%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7%20%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1&f=false

β. https://hdyli.wordpress.com/%CE%B7%CE%B4%CF%8D%CE%BB%CE%B7/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.