Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Ο άνθρωπος που έρχεται από μέσα : Ποιητική Συλλογή του Βασιλείου Ρ. Φλώρου (Δυτικές Ινδίες 2008)

Μπορείτε να διαβάσετε αποσπάσματα της Συλλογής Πατώντας στον Παρακάτω σύνδεσμο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.