Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Ένο Αγκόλλι (μικρή αναφορά)

Ο Ένο Αγκόλλι γεννήθηκε το 1994 στην Αλβανία και από το 1997 εγκαταστάθηκε με τους γονείς του στη Θεσσαλονίκη. Σπουδάζει αναλυτική φιλοσοφία .

Ποιητικές Συλλογές: Ποιητικό αίτιο (2015) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.