Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Δάφνη Φαντριδάκη (μικρή αναφορά)

Η Δάφνη Φαντριδάκη γεννήθηκε (1982) και ζει στα Χανιά. Η Ποιητική Συλλογή "Ακίδες" από τις εκδ'οσεος το έτος 2015 ε'ιναι η πρώτη της ποιητική απόπειρα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.