Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Σταύρος Σαμιώτης (μικρή αναφορά)

Γεννήθηκε στην Αθήνα και έζησε  στη Λήμνο. Σπουδάζει στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ποιήματά του υπάρχουν σε σελίδες του διαδικτύου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.