Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Τελεία και παύλα

Δημητριάδης Α. Δημήτρης 

Ι.
Μακάριοι οι υποτελείς
έρποντες
λείχοντες
καρφώνοντες
ότι αυτοί «εξουσιάζουσιν».

ΙΙ.
Ουδείς συμβιβασμός.
Μηδενική ανοχή.

Ούτε καλημέρα στους προσκυνημένους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.