Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Βασίλισσα γονάτισε ἡ Πόλη του Ιωάννη Μαλτέζου

Βασίλισσα γονάτισε, πού ζοῦσε χίλια χρόνια
καί κυβερνήτης ἔστεκε καί σέ λαούς καί πόλεις,
ἐμπρός στόν Τοῦρκο βάρβαρο καί πίκρας καταφρόνια,
τήν λάμψη της σκοτείνιασε καί Τύραννος ἐφ’ ὅλης,

τῆς Ἅγιας της κληρονομιᾶς, ἔγινεν ἡ χατζάρα
κι ἡ βία καί ἡ κόλαση καί τό βαθύ σκοτάδι,
κάθε Ρωμηοῦ, κάθε Ρωμηᾶς, σκλαβιᾶς πικρῆς, τρομάρα
καί σύρθηκε τό Γένος της, μέ τό στανιό στόν Ἄδη.

Πικρή ἠ μέρα σήμερα, πικρή ἦταν καί τότες,
πού πέρασαν τά τείχη της, τῆς συμφορᾶς τά κτήνη,
ἀνόσιοι καί βέβηλοι, μυριάδες στρατιῶτες
καί σκόρπισαν τόν θάνατο καί φρίκης σκοτοδίνη.

Κι ἀπέμειν’ ἡ Ἁγιά Σοφιά, γυμνή καί δηωμένη,
σάν θλιβερό κατάλοιπο, τῆς Αὐτοκρατορίας
καί ἡ Κυρά μας Παναγιά, μόνη καί βουρκωμένη,
νά καρτερᾶ τήν λύτρωση, δεσμῶν καί Ἱστορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.