Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Πέτρα και θάλασσα


Λοιπόν, 
 μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη 
με τις πυροβολαρχίες σε αντιπαράταξη. 
Η ξυπόλητη νύχτα πάνω στα ναρκοπέδια 
 ασάλευτη.
Σιωπή! 

Μιλάμε για ειρήνη. 
 Βλέπω το μειδιάσμα του απέναντι φρουρού 
 με την αδιάκοπη έλλειψη περιθωρίων 
μελέτης. 

Όμως εγώ στη σκοπιά κρατώ γερά 

 τη σιγουριά στον ώμο μου.


Στέλιος Λύκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.