Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Επί ανέμων, ασπαλάθων κι απήγανων: Ποιητική Συλλογή του Ντάντου Χρήστου, Εκδόσεις ΟροπέδιοΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΙΑΣ

Προσκυνώ τους κήπους.
Αθώος λημεριάζω στα φύλλα τους.
Στους μικρούς καθρέφτες που κρέμασε
ο Ε. Χ. Γονατάς
να χτενιστώ με το ράμφος πασχίζω.

Έπειτα πιάνω ολημερίς το τραγούδι, 
τόσο που ξεχνώ και να φάω. 
Προφορικός δόθηκε ο κόσμος λέω· 
ποια χρεία να τον ζήσουμε γραπτό; 
Και ξεμαθαίνω κάθε μέρα 
γραφή και ανάγνωση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.