Το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό. Ως μοναδικό στόχο έχουμε να γίνει μικρή βιβλιοθήκη της Ελληνικής Ποίησης στο διαδίκτυο και να προωθήσει τη Ποίηση των Ελλήνων Δημιουργών. Το Ιστολόγιο είναι ανοικτό σε όλους τους δημιουργούς Ποίησης που επιθυμούν την ανάρτηση των ποιημάτων τους στο συγκεκριμένο διαδικτυακό χώρο. Μπορείτε να αποστέλλετε τα ποιήματά σας στο e-mail: dimitriosgogas2991964@yahoo.com\
Το όνομα του Δημιουργού (Ποιητή) αναγράφεται στο κάτω μέρος της κάθε ανάρτησης και στην ένδειξη : ΕτικέταΣάββατο, 2 Απριλίου 2016

[Φορά κατάσαρκα την πλάνη]

"Φορά κατάσαρκα την πλάνη
Πλάνη δοσμένη εκ γενετής
Κληρονομιά γενεών επί γενεών
Πολλαπλασιασμός προαιώνιας πλάνης
Προ-παίδεια άμα τη αφίξει
Κατάσαρκα φορά και την αλήθεια
Αλήθεια δοσμένη εκ γενετής
Κληρονομιά γενεών επί γενεών
Πολλαπλασιασμός προαιώνιας αλήθειας
Προ-παίδεια άμα τη αφίξει
Δύο προ-παίδειες με άθροισμα
Συν πλάνη μείον αλήθεια
Συν αλήθεια μείον πλάνη
Πάντα μηδέν
Φορά κατάσαρκα λοιπόν
Μονάχα μια αλήθεια
μονάχα μία πλάνη
Τη δική του"
©Δέσποινα Αυγουστινάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.