Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΤΟΠΙΟ/ Πολενάκης Σταμάτης


Χιόνιζε έξω από το παράθυρό σου και ταυτοχρόνως
στα πιο μακρινά ημισφαίρια. Κυρίως άκουσα
χιόνιζε στην Plaza de la Republica, στα έρημα
τείχη της Ελσινόρης, στις κατασκότεινες όχθες,
στο πάρκο που το γνώριζες μόνο από τις αφηγήσεις
των εξόριστων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.