Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

ΤΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΑΙΟ ( απόσπασμα) του Φώτη Βαρέλη

... μακρά οδός απανδόκευτος ... 

Για όσους νικούν υπάρχει το στεφάνι της νίκης.
Για τους ωραίους και γενναίους και υγιείς
καλή συνοδεύτρα η ομορφιά τους
μέσα στην ευτυχία των ανθρώπων,

Και για όσους είναι σκλάβοι της δουλιάς
κι απ' την ανάγκη που τους δέρνει,
ξαπλώνουν πολλά βράδια,
με την έγνια του μυαλού στην Τύχη ή την Ελπίδα,
και γι' αυτούς υπάρχει κάποιο δώρο απ' τη ζωή μας,
αφού καινούργια η κάθε μέρα ξημερώνει.


Ένθα, λοιπόν, ουκ έστι πόνος
ού στεναγμός, ω μελωδέ!
χωρίς το <<αλλά>>
Η έστω μ' εκείνο,
όμως, όχι ζωή, Γ α λ ή ν η!...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.