Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Αρχός Τέλους της Αθηνάς Χ. Λαζαρίδου

Γυμνοβασία στ’ άγονα
μέρη τ’ ακατοίκητα
προς τα όρη τα μεγάλα 
νεκύων στιχάρια,
κρόσσια πετραχηλίων ,
ένστικτα αντί τροφής
σκοτεινών μηρυκασμών
θανής της μοναδικής .
Ψύχω μετ’ ολοφυρμών.
Φέρουσα γαία γυνή
βαστούσα εξ ομφαλού
με ύβρεως επίκληση
ευλογεί την εξ όρου,
«Τ’ ανάκλαυμά σου, γυνή,
κλήρος του απογόνου,
ημών η συνάντηση
το κληρωτό του κόσμου».
Ροφούμαι υπό χαρτών .
Κεκοινολόγημαί σοι,
αρχός ημών ηκούσθην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.