Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Στίχοι της Κόρρινα

ἐπί με Τερψιχόρα [καλῖ
καλὰ Ϝεροῖ' ἀισομ[έναν
Ταναγρίδεσσι λε[υκοπέπλυς·
μέγα δ' ἐμῆς γέγ[αθε πόλις
λιγουροκω[τί]λυ[ς ἐνοπῆς.
[...]
λόγια δ' ἐπ πατέρω[ν
κοσμείσασα Ϝιδιο[
παρθ[έ]νυσι κατά[ρχομη
πο]λλὰ μὲν Καφ[ισὸν ἱών-
[...]

το διαβάσαμε: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%82


ΣΤΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΡΡΙΝΑ μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://idrymapoiisis.blogspot.com.cy/2012/10/blog-post_8167.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.