Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Ακήρατος ο γραμματικός (αναφορά)

Ο Ακήρατος ο γραμματικός ήταν ποιητής της Αρχαιότητας. Ασχολήθηκε με τη συγγραφή επιγραμμάτων. Στην Παλατινή Ανθολογία διασώζεται το παρακάτω επίγραμμα:

Ἕκτορ Ὁμηρείῃσιν ἀεὶ βεβοημένε βίβλοις, ϑειοδόμου τείχευς ἕρκος ἐρυμνότερον,
ἐν σοὶ Μαιονίδης ἀνεπαύσατο• σοῦ δὲ ϑανόντος, ῞Εκτορ, ἐσιγήϑη καὶ σελὶς ᾿Ιλιάδος.

Μετάφραση:

Έκτωρα, στου Ομήρου πάντα ξακουστός τα βιβλία, δυνατότερο φράγμα σε τοίχος θεόχτιστο,
σε σένα ο Μαιονίδης* αναπαύθηκε• όταν δε εσύ πέθανες, Έκτωρ, σίγησαν και τα φύλλα της Ηλιάδας
  • με το Μαιονίδης εννοείται ο Όμηρος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.