Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Γεώργιος Αλεξανδρής

Με λογι­σμό και όνειρα
απο­τεί­χι­ζαν την πατρίδα,
ψηλα­φού­σαν τ’ ανά­γλυφο της γης με δέος
κι έσφιγ­γαν στην ψυχή τους
τη μόνη τους προσ­δο­κία.
Να χωρέ­σουν στο νέο τόπο.
Τρύ­πωνε στο βλέμμα τους  πει­σμα­τικά η ανά­γκη,
μια ως παρά­κληση και μια ως ανταρ­σία,
ανώ­νυ­μοι στην υπο­ταγή,
μόνοι στον αυτο­σαρ­κα­σμό και την ειρω­νεία
και στα σφιγ­μένα χείλη τους,
σώπαι­ναν την πικρό­χολη οργή
και μάθαι­ναν την περηφάνια.
Είχε βαθιές ρωγ­μές και απο­ρίες
τούτη η απαι­τη­τική σιωπή
και προ­στρέ­ξαμε να δικαιω­θούμε
με αυτά­ρε­σκους φόβους
και προ­στα­τευ­τι­κές ενο­χές.
Τους σημα­δέ­ψαμε μετα­νά­στες  κι εισβο­λείς
μ’ ένα εξι­λε­ω­τικό σύν­δρομο
πνευ­μα­τι­κής υστέ­ρη­σης και ψυχι­κής ανα­πη­ρίας.
Επι­βε­βαιω­θή­καμε  με μαρ­τυ­ρίες
πίσω από επί­πλα­στες κοι­νω­νι­κές ηχή­σεις
και  υστε­ρικά  εθνικά σαλ­πί­σματα ,
κι απο­φύ­γαμε να τους δεχτούμε  πολί­τες της γης,
χωρίς να μας βαραί­νει ο υβρι­σμός και η αθλιότητα.
Μινύ­ρι­σμα  των ανθρώ­πων οι καιροί 
σε περι­τει­χι­σμέ­νες  και απρό­σω­πες πολιτείες,
δύσκο­λοι για μοί­ρα­σμα και αποδοχή
γιατί είναι βαθιά η παρακμή
κι η μονα­ξιά  άσκεπη και δίχως όχθες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι ποιητές και ποιήτριες να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια του διαχειριστή του Ιστολογίου αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους

στο e-mail : dimitriosgogas2991964@yahoo.com προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σεβόμαστε πλήρως τα πνευματικά δικαιώματα του κάθε δημιουργού, ποιητή και ποιήτριας και επισημαίνουμε πως όποιος δεν επιθυμεί την ανάρτηση των ποιημάτων του ή κειμένων στο παρόν Ιστολόγιο, μπορεί να μας αποστείλει σχετικό μήνυμα και τα γραπτά θα διαγραφούν.

Τέλος υπογράφουμε ρητά ότι το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό και πως δεν η ανάρτηση οποιουδήποτε κειμένου, ποιήματος κτλ γίνεται με μοναδικό στόχο την προβολή της ποίησης και την γνωριμία όλων όσων ασχολούνται με αυτή, με το ευρύτερο κοινό του διαδικτύου.