Το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό. Ως μοναδικό στόχο έχουμε να γίνει μικρή βιβλιοθήκη της Ελληνικής Ποίησης στο διαδίκτυο και να προωθήσει τη Ποίηση των Ελλήνων Δημιουργών. Το Ιστολόγιο είναι ανοικτό σε όλους τους δημιουργούς Ποίησης που επιθυμούν την ανάρτηση των ποιημάτων τους στο συγκεκριμένο διαδικτυακό χώρο. Μπορείτε να αποστέλλετε τα ποιήματά σας στο e-mail: dimitriosgogas2991964@yahoo.com\
Το όνομα του Δημιουργού (Ποιητή) αναγράφεται στο κάτω μέρος της κάθε ανάρτησης και στην ένδειξη : ΕτικέταΠαρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

γελωτοποιός

Νερά φθονερά φυτά μου ὁλόφωτα κι ἀφιλοκερδῆ εἰδώλια χάους καί λεξιπλόκος ἥλιος στό ἐδώλιο γελωτοποιός τήν τρομερή σου μέρα ὑποδύεται.
Ἄδειος ὁ Ἅδης τά λῶτα του εὔγλωττα γλωσσούδικα λές σέ θράκα ὀνείρων σάν ἔντομα
ἔντρομα.
Μήν καλοκαίρι; Ραβδοῦχος ἐάν κουκούλι γίνε ἀβύσσου καί συμπάθα με στήν ἄκρη ἐδῶ δέν ἔχει προμελέτη καλοκαίρι δέν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.