Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Τι να τις κάνεις τις θάλασσες

"Τι να τις κάνεις τις θάλασσες, τα λιμάνια, όταν η αγάπη δεν μιλά, δεν φαίνεται, δεν αφήνει στα μάτια της το φως, δεν πλαγιάζει μαζί σου/ ξενόδουλος είσαι, παιδί της φθοράς, της θλίψης, μελαγχολικός διαβάτης σε κόσμους και σπαράγματα, ασήμαντος της συνέχειας." 

Γιάννης Βέλλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.