Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Τεστ υπερσίτισης-ασιτίας –


Στον ίδιο εκείνο θάλαμο,
περίπου δίπλα-δίπλα τα κλουβιά,
γινότανε η διπλή δοκιμασία
σε μια ποικιλία ζώων αντιπροσωπευτική.
Από το ένα μέρος υπερσίτιση
περίπου στα μισά ζωάκια
κι από το άλλο ασιτία στ’ άλλα μισά.
Αυτό γινότανε για χρόνια τώρα.
«Το τεστ σας γίνετ’ εναλλάξ
στα δύο δείγματα των ζώων;»
ρωτήσανε τους βιολόγους.
«Όχι, καθόλου», απαντήσανε αυτοί.
«Τα ζώα συνηθίσανε σ’ αυτό που έχουν
και η ισορροπία είναι καλή».
«Τα πεινασμένα δεν ορμάνε;»
«Γι’ αυτό υπάρχουν τα κλουβιά,»
είπαν αυτοί.
Θανάσης Φροντιστής
Ποιητική Συλλογή: Πειραματόζωα (1981)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.