Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

Αριστομάχη (αναφορά)

Η Αριστομάχη υπήρξε ποιήτρια καταγόμενη από τις Ερυθρές της Μικράς Ασίας. 
Πιθανότατα έζησε τον 5ο Π.Χ και ασχολήθηκε με την Επική Ποίηση. 
Μνημονεύεται από Ιστορικούς όπως και από τον Παυσανία. 
Δεν σώθηκαν έργα της. 

πηγή: http://www.sakketosaggelos.gr/Article/8191/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.