Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Kώστας Τσιαχρής (αναφορά)

O Kώστας Τσιαχρής γεννήθηκε στη Γερμανία
Είναι εκπαιδευτικός  (φιλόλογος ) κριτικός της λογοτεχνίας
και ασχολείται με την ποίηση.
Ποιήματά του υπάρχουν διάσπαρτα στο διαδίκτυο ενώ
αρθρογραφεί τακτικά στην ηλεκτρονική
εφημερίδα www.Kavalacity.net
Διατηρεί το ιστολόγιο:http://filologikesmaties.blogspot.com.cy/

Ποιήματά του από ανέκδοτες δουλειές μπορείτε να διαβάσετε στις παρακάτω διευθύνσεις: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.