Το παρόν Ιστολόγιο δεν είναι κερδοσκοπικό. Ως μοναδικό στόχο έχουμε να γίνει μικρή βιβλιοθήκη της Ελληνικής Ποίησης στο διαδίκτυο και να προωθήσει τη Ποίηση των Ελλήνων Δημιουργών. Το Ιστολόγιο είναι ανοικτό σε όλους τους δημιουργούς Ποίησης που επιθυμούν την ανάρτηση των ποιημάτων τους στο συγκεκριμένο διαδικτυακό χώρο. Μπορείτε να αποστέλλετε τα ποιήματά σας στο e-mail: dimitriosgogas2991964@yahoo.com\
Το όνομα του Δημιουργού (Ποιητή) αναγράφεται στο κάτω μέρος της κάθε ανάρτησης και στην ένδειξη : ΕτικέταΠαρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

Ψαράδες

Τώρα, ποὺ φυσοῦν βοριᾶδες 
καὶ τὸ κῦμα εἶναι ψηλό, 
ἄχ! ἂς εἴμαστε ψαρᾶδες 
μέρα νύκτα στὸ γιαλό

Τ’ ἄσπρο κῦμα νὰ μᾶς λούζῃ, 
σκάζοντας στὴν κουπαστή
τ’ ἀγριοβόρι νὰ μᾶς τσούζῃ, 
κι ὅμως νὰ εἴμαστε ζεστοί

Νὰ μᾶς χαιρετοῦν οἱ γλάροι 
μὲ ζηλιάρικη κραξιά
νὰ μὴ φεύγῃ οὔτ’ ἕνα ψάρι 
ἀπ’ τὴν κάθε μας ριξιά

Ὅταν ράβωμε τὰ δίκτυα 
σ’ ἀκρογιάλι ἀμμουδερό, 
νὰ περνοῦν τὰ ἡμερονύκτια 
μὲ τραγούδια καὶ χορό

Κι ὅταν μᾶς κρατοῦν οἱ μπόρες 
μὲς στὶς λιμανοφωλιές
νὰ περνοῦμε λίγες ὧρες 
στὶς πτωχές μας φαμελιές

Γεώργιος Ἀθάνας

Αντιγραφή από: Αναγνωστικό Ε´ Δημοτικού  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΑΛΟΚΑΘΗ  (Αθήνα 1964) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας Ανθολογίας Ποιημάτων από το σύνολο των Ελλήνων Ποιητών- Ποιητριών αλλά και ορισμένων ξένων, καθώς επίσης και κειμένων που έχουν κεντρίσει το εκδιαφέρον μας. Πιθανόν ορισμένοι να μην έχουν συμπεριληφθεί. Αυτό δεν αποτελεί εσκεμμένη ενέργεια αλλά είναι τυχαίο γεγονός. Όσοι δημιουργοί επιθυμούν, μπορούν να αποστέλλουν τα ποιήματά τους προκειμένου να αναρτηθούν στο Ιστολόγιο.